Các loại quyền lực của nhà lãnh đạo doanh nghiệp

Quyền lực xuất phát từ vị trí, từ các mối quan hệ hoặc từ các phẩm chất cá nhân. Những nhà lãnh đạo thành công thường kết hợp được cả ba loại quyền lực này với nhau.

  • Quyền lực vị trí: Đây là quyền lực mà nhà lãnh đạo có được từ chính vị trí của mình trong tổ chức. Quyền lực này phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa nhà lãnh đạo và cấp dưới. Nhà lãnh đạo sử dụng quyền hạn tại vị trí của mình để đạt được quyền hành động trong một phạm vi nào đó, như ủy thác công việc cho cấp dưới, lên kế hoạch, chiến lược hoạt động cho doanh nghiệp, đánh giá năng lực nhân viên…Tuy nhiên, nếu lạm dụng quyền lực này thì nhà lãnh đạo khó tranh thủ được sự ủng hộ, hợp tác của cấp dưới. Trong nhiều trường hợp, cấp dưới không bằng lòng khi bị ra lệnh và phản ứng lại yêu cầu của nhà lãnh đạo với một thái độ làm việc đối phó.
  • Quyền lực mối quan hệ: là quyền lực không chính thức bắt nguồn từ mối quan hệ của bạn với người khác. Quyền lực mối quan hệ có thể được dựa trên liên minh, sự lệ thuộc, hoặc quy luật có qua có lại. Liên minh sẽ giúp tăng cường quyền lực cho các cá nhân riêng lẻ. Sự lệ thuộc lẫn nhau, sự phụ thuộc của người khác vào bạn và phạm vi bạn lệ thuộc vào người khác tạo lên quyền lực của mỗi bên. Mối quan hệ của bạn với người khác sẽ thay đổi nếu như bạn giúp đỡ họ – họ nợ bạn một lần giúp đỡ. Đây là mối quan hệ qua lại lẫn nhau.
  • Quyền lực cá nhân: liên quan tới các phẩm chất của cá nhân như khả năng chuyên môn, tự tin, nhiệt tình và tận tuỵ với công việc, đáng tin cậy với nguời khác. Các phẩm chất này đem lại quyền lực cho bạn ngay cả khi các quyền lực khác bị hạn chế.

Truy cập trang thành viên của VNJOBSEEK.COMTìm việc làm, ứng viên tìm việc làmTìm người, tìm nhân viên giỏi